Gerin logo

Léto 2023
Vytiskli jsme XXL ofsetem v nejjemnějším možném rastru současné polygrafie set geologických map Etiopie. Set map získal prestižní ocenění “Mapa roku 2022“

Námi vytištěný set geologických XXL map Etiopie byl oceněn Českou kartografickou společností v létě 2023 v kategorii „Atlasy a edice map“ první cenou a získal ocenění Mapa roku 2022. Soubor těchto map je výsledkem usilovné čtyřleté práce společného česko-etiopského týmu na poli české rozvojové spolupráce v Etiopii financovanou Českou rozvojovou agenturou. Mapy jsme tiskli na nejmodernější versi ofsetového stroje MAN Roland 904L-8 XXL (tiskový formát 130 x 185 cm) ve stochastickém rastru 2400 dpi Creo Staccato II. generace + disperzní lakování, což je lidským okem rastr neviditelný. Mapy tedy i přes XXL formát jsou v absolutní fotokvalitě. Od nátisku po tisk vše v polygrafické normě ISO 12647, což zaručuje barevnou shodu tisku s tiskovými daty. Ve stejném technologickém postupu tiskneme pro naše klienty i oboustranné citylighty (4/4 CMYK/light CMYK – recto/verso) a také jakékoli XL a XXL postery obecně.


Březen 2023
Slavíme 25 let D&S Design Prague/Gerin

Již 25 let tiskneme kampaně pro naše klienty, tak k našim narozeninám jsme si udělali radost pro změnu vlastní kampaní. V polygrafii ofsetového a digitálního tisku jsme ušli dlouhou cestu a vždy s jasným cílem – být v kvalitě tisku o krok napřed. Od běžného tiskového formátu až po XL a XXL ofsetový a digitální tisk. Nejjemnější tiskové rastry současnosti (FM stochastika až 2400dpi) v celé formátové škále výroby, vysoce jakostní světlostálé barvy zaručující dlouhodobě prozářený tisk, výstupy pod polygrafickou normou ISO 12647, to vše dává našim klientům jistotu perfektního tisku a ve fotokvalitě.


Listopad 2022
Oboustranné citylighty – Nadace Dům Ronalda McDonalda

Dne 24.11. 2022 byl slavnostně otevřen první Dům Ronalda McDonalda (Ronald McDonald House) v České republice, v areálu Fakultní nemocnice Praha Motol. Dům Ronalda McDonalda bude určen pro bezplatné ubytování rodičů nemocných dětí z motolských pavilonů onkologie a hematologie, aby rodiče mohly být svým dětem nablízku. V rámci naplánované prosincové informační OOH citylightové kampaně jsme XXL ofsetem vytiskli v dokonalé CLV kvalitě, tedy především oboustranně tzv. recto/verso 4/4 CMYK/light CMYK a v bezrastrovém tiskovém módu (fotokvalita) CLV postery, aby především ve večerním a nočním prosvíceném módu CLV vitrín byl výsledek informační kampaně naprosto dokonalý, jak jen současná moderní XXL polygrafie tiskově umožňuje.


logo EURO

Říjen 2021
článek Týdeník EURO

Článek o historii naší společnosti v aktuálním vydání ekonomického časopisu EURO 22/2021. Přikládáme ke stažení v PDF.


zleva David Hořický, Ing. Michael Braun a Renata Hořická
zleva David Hořický, Ing. Michael Braun a Renata Hořická

Červenec - srpen 2021
D&S Design Prague/Gerin instaluje nový superobří ofset řady MAN Roland 900 XXL

Naše společnost oznamuje po testovacím období spuštění do komerčního provozu zcela nové XXL ofsetové technologie. Je to v pořadí již třetí instalace formátově největšího ofsetového stroje ve výrobním závodu Wolkersdorf. Tiskový je formát stejný, jako starší instalované XXL stroje – 130 x 185 cm, stejná je i přídavná lakovací jednotka za tiskovými věžemi. Nově naistalovaný model MAN Roland 900 XXL-8 je vybaven nejmodernějšími technologiemi současnosti XXL ofsetových strojů. InlineColorPilot zaručuje dokonalé a konzistentní vybarvení tisků. Automatická výměna tiskových desek od minulé verze tiskového stroje umožňuje snížit pracovní zatížení obsluhy a naprosto zásadně zvyšuje produktivitu. Příprava tiskového stroje je trojnásobně rychlejší, než starší verse stroje. Konkrétně z původního času tiskové přípravy cca. 30 minut, jsme aktuálně na max. 10 minutách. Námi aplikovaný FM stochastický tiskový rastr posouváme u všech tiskoviny z tohoto nového stroje na úroveň absolutní fotokvality včetně všech outdoorových tiskovin, jako jsou CLV postery, billboardy, bigboardy a obecně jakékoli velkoformátové plakáty. Samozřejmě i v naší produkci POS/POP a XXL POS/POP bude tento superjemný tiskový rastr nastaven jako standard na CTP deskách.


Červenec 2020
XXL geologická mapa Antarktidy pro Českou geologickou službu

Naše společnost se zabývá XXL ofsetovým tiskem více než dvě dekády. Krom outdoorového ofsetového tisku (billboardy, CLV oboustranné postery, bigboardy a velké OOH reklamní plakáty obecně) se specializujeme na středně a vysoce nákladový tisk velkoformátových map. Je to především díky technologickému zvládnutí nejjemnějších rastrů současné XL a XXL ofsetové technologie, konkrétně FM superjemných tiskových rastrů – tzv. stochastické rastrování Staccato na frekvenci 2400 dpi. Jde o rastr lidským okem neviditelný ani z bezprostřední blízkosti. Právě tímto rastrem a v XXL formátu 135 x 105 cm jsme realizovali tisk 200 kusů geologických map Antarktidy / ostrov Jamesa Rosse. Celý tiskový proces od nátisků po vlastní ofsetový tisk probíhal pod polygrafickou normou ISO 12647, aby byla zaručena naprostá barevná věrnost tiskoviny s tiskovými daty. Jako zušlechtění byl zvolen celoplošný disperzní lak. Jde o první geologické zmapování této oblasti, na kterém se podílela Česká geologická služba. ČGS zahájila systematické řešení geologických projektů týkajících se Antarktidy již v roce 2002. Po úvodní projektové studii se jednalo o projekt geologického výzkumu Antarktidy, který byl součástí programu VaV financovaného MŽP a byl řešen Českou geologickou službou ve spolupráci s Přírodovědeckými fakultami Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze. Cílem první expedice, která proběhla již v roce 2004, bylo zahájení výzkumu ostrova James Ross Island. Skupina tvořená čtyřmi geology a jedním botanikem dokumentovala místo výstavby budoucí nové české polární stanice Johanna Gregora Mendela a zároveň zahájila vědecký výzkum oblasti. Další expedice pak následovaly.


Duben 2020
Exklusivní reprezentativní brožura-ročenka pro J&T Banku, a.s.

Nejen speciální outdoorová polygrafie, POS produkty, časopisy či běžné merkantilní tiskoviny, ale naše společnost často díky svému modernímu polygrafickému know-how nezřídka tiskne i exklusivní – technologicky náročné špičkové maloformátové tiskoviny. Mezi takové patří i aktuálně realizované reprezentativní brožury, které nám výrobně svěřila J&T Banka. Obálka této tiskoviny krom klasického ofsetového tisku je opatřena zlatou přímou Pantone barvou v extrémně jemné linkové grafice a bylo použito jako další exklusivní dokončení tzv. sametové lamino. Jedná se o reprezentativnější variantu k matné laminaci. Při tisku bankovní ročenky byl dále použit extrémně jemný tiskový rastr na frekvenci 200 lpi, který též není běžnou záležitostí v současné merkantilní polygrafii.


Duben 2019
Spolupráce v polygrafii a outdoorové polygrafii s nadací Dobrý anděl

Naše polygrafická společnost je hrdá na to, že od svého vzniku v listopadu 2011, tedy více než 7 let úzce spolupracuje s nadací Dobrý anděl. Dobrý anděl od svého vzniku pomáhá převážně rodinám onkologicky nemocných dětí překlenout velmi náročnou léčbu po finanční stránce. K dnešku je Nadace Dobrý anděl největší nadací v České republice, finančně přispívá více než 100 tisíc tzv. Dobrých andělů a přerozděleno k rodinám bylo bezmála 900 milionů korun.

Již při realizaci historicky první celorepublikové outdoorové kampaně na rozjezd nadace na podzim 2011 jsme realizovali de facto bez honoráře 200 billboardů a 100 bigboardů. Postupem času přibyly velkonákladové citylightové kampaně a spousta různých klasických tiskovin potřebných k běžnému fungování měsíc od měsíce rostoucí nadace.

Aktuální náš tisk 800 kusové citilightové kampaně s novým vizuálem pro rok 2019 je další z řady celorepublikových kampaní. Tisk jak je u nás standardem, byl realizován oboustranně recto/verso 4/4 CMYK/light CMYK a v ofsetovém stochastickém rastru ve fotokvalitě.


Květen 2018
Technologická novinka na trhu – oboustranný tisk citylightů nejen XXL ofsetem, ale i DIGITÁLNĚ

Pečeť kvality

Hlavní rozdíl CLV posterů (abribusů) od velkých klasických plakátů je v tzv. tisku RECTO/VERSO, tzn. oboustranně 4/4 CMYK/light CMYK. I když někteří výrobci i jednostranně potištěnému plakátu o formátu CLV 118,5 x 175 cm říkají citylight, pravdou je, že tento poster, který je v noci ze spodu podsvícen, aby splňoval základní požadavek, což je dokonalá barevnost (šťavnatost) motivu jak ve dne, tak hlavně v noci, musí být vytištěn oboustranně recto/verso. Zároveň musí být dosaženo naprosto perfektního spasování přední a zadní strany potisku, aby prosvícený vizuál neměl „duchy“. Tento technologický postup donedávna šel realizovat pouze technologií XXL ofsetu. XXL ofset, jako nejdokonalejší technologie co se týče obrazového vjemu tiskového motivu má ovšem jedno omezení. Velmi malé náklady (pod 70 ks) či větší náklady, ale o několika mutacích jsou pro XXL ofset dosti finančně neekonomické. V praxi se tyto malé či několikamutační náklady tiskli technologií digitálního tisku jednostranného s tzv. nasílenou denzitou. Tento postup sice při nočním prosvícení zaručil ucházející barevnost vizuálu, ale ve dne byl motiv na plochách o dost tmavší, tzn. jiný než bylo v grafické přípravě zamýšleno. U tmavších tiskových vizuálů je nasilování denzity dokonce nemožné.

Po několikaměsíčním testování naše společnost nabízí tisk oboustranných CLV posterů krom XXL ofsetu i technologií digitálního tisku. Konkrétně se jedná o tisk 4/4 CMYK/light CMYK technologií digitálního tisku od švýcarského výrobce IMPALA. Pro dokonalé přesné spasování recto/verso tisku používáme pro tuto technologii i speciálně povrchově upravený a plněný abribusový papír. Jedna z prvních komerčních citiligtových kampaní, kterou jsme touto unikátní technologií oboustranného digitálního tisku realizovali, byla kampaň pro České aerolinie (ČSA). Bylo tedy dosaženo i v nižším než ofsetovém nákladu tisku defakto stejné dokonalosti v barevnosti citilightu jak ve dne, tak hlavně díky oboustrannému recto/verso potisku v noci.

Naše polygrafická společnost tedy od roku 2018 nabízí oboustranný tisk CLV posterů oběmi technologiemi, XXL ofsetem i digitálním tiskem a v obou případech v kvalitě stochastického (FM) fotorealistického rastrování.

Přikládáme na téma novinky článek z Marketing&Media č. 42/2018, ke stažení v PDF.


logo FORBES

Březen 2017
business magazín FORBES 03/2017

Článek o naší společnosti přikládáme ke stažení v PDF.


Březen 2016
Katalogy MAX Workshop / export do Švédska

Nás klient z Dánska nám svěřil kompletní polygrafickou výrobu katalogů náhradních dílů na motorky. Výrobu dvou velmi rozsáhlých publikací čítající každá přes 600 stran jsme realizovali v expresním termínu za 10 dní. Papír bloku byl zvolen 80 gramový Multioffset, obálka v lesklé 300 gramové křídě. Z důvodu dlouhé životnosti katalogů byla jako zušlechtění zvolena lesklá laminace obalu a vazba V2 v pevném provedení PUR. Ještě před vlastním tiskem byl zvolen námi osvědčený způsob výroby předtiskových kontrolních digitálních plotterových maket, který eliminuje možnost technického problému při následném vlastním tisku publikací. Nakonec více než 2 tuny dokončených katalogů bylo dokonale zabaleno do krabic, následně paletizováno, označeno pro nakládku a následnou cestu více než 1100 kilometrů do centrálního skladu klienta ve Švédsku. Krom tohoto exportu na sever Evropy v posledních několika letech naše polygrafická společnost exportovala své polygrafické produkty také na Slovensko, do Maďarska, Irska, Rakouska, Polska, Itálie a Francie.


Květen 2015
V magazínu vydavatelství Mladé fronty Strategie č. 5/2015 vyšel rozhovor s jednatelem D&S Design Prague, s.r.o.

Rozhovor „V ZRCADLE“ s ředitelem společnosti D&S Design Prague/Gerin Davidem Hořickým vyšel v polovině května. Článek přikládáme ke stažení v PDF.


Leden 2015
Nová certifikace kvality barevně přesných hodnot dle institutu FOGRA

Již delší dobu jsou výstupy našeho DTP studia, resp. nátisky až do XXL formátu certifikované dle normy ISO 12647-7. Hlavním důvodem je, že výstupy našeho ofsetového klasického, XL i XXL ofsetového tisku jsou též pod polygrafickou normou dle ISO 12647-2, což je v současnosti nejvyšší možná standardizace pro špičkový a hlavně barevně dokonale věrný ofset. Aktuálně došlo v naší pražské centrále firmy k výměně morálně již dosluhujícího nátiskového zařízení na platformě HP DesignJet za nový nátiskový systém na platformě Epson Stylus PRO. Instalace nového zařízení běží na software EFI eXpress for Proofing 4.5 a nátiskových podložkách EFI CertProof Paper 6225XF. Součástí instalace byla kompletní kalibrace dle Fogra 39L / ISO 12647-7 a osvědčení o barevné shodě celého nátiskového systému.

Certifikát EFI/FOGRA o barevné shodě dle Fogra 39L našeho nátiskového systému přikládáme ke stažení.


Srpen 2014
Kvalita OOH tisku je rozdílná!

V týdeníku pro marketingovou komunikaci Marketing&Media číslo 35/2014 vyšel článek na téma rozdílné kvality velkoformátového tisku v ČR (text: David Hořický, jednatel D&S Design Prague/Gerin). Článek přikládáme ke stažení jako PDF.


Duben 2014
Katalogy ArtHouse Monaco

Pro našeho klienta z Francie jsme realizovali polygraficky náročnější produkt – katalogy „ArtHouse Monaco“. 130 stránkový katalog tematicky zaměřený na současné ruské moderní umění. Praktický celý katalog je tvořen reprodukcemi obrazů, plastik či grafik, tedy tiskařsky náročná tiskovina. Abychom dosáhly dokonalé reálné kresby ofsetového tisku, byl zvolen prakticky okem neviditelný rastr o hodnotě 200 lpi (standard pro ofsetový tisk je 150-175 lpi). S extrajemným rastrováním máme technologicky dlouhodobé zkušenosti, ať už jde o kruhový AM rastr či rastr FM stochastický. Papír bloku byl zvolen nenatíraný 130 gramový Amber graphics, obálka křídový papír matt 300 gramový. Z důvodu zvýšení celkové exklusivnosti tiskoviny byla obálka opatřena matnou laminaci a parciálním UV lakováním, s využitím UV laku s vysokým leskem. Bezmála tuna katalogů následně putovala z ČR 1200 km, ke klientovi do Monaca. V posledních letech naše polygrafická společnost exportovala své produkty také na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Polska, Itálie, Francie a USA.


Červenec 2013
Kvalita tiskových barev nejen v outdooru ...

V poslední době není neobvyklým jevem na českých billboardech a bigboarech výrazně zhoršená kvalita tisku způsobená nestandardně nízkou kvalitou pigmentů tiskových barev. Většinou se jedná o velmi laciné tiskové barvy neznačkových výrobců, převážně s výrobou mimo EU. U outdorových tiskovin, kde naprostá většina investice do kampaně je v nákupu ploch, je použití barev, které mají nevyhovující saturaci a celkově z tiskového motivu vytvoří zašlý až „barevně chcíplý“ plakát, velkým hazardem, ohrožující celkový dojem z kampaně. Požadovaný zásah kampaně pak může být tímto snížen až o polovinu a tím je velké riziko znehodnocení celkové investice do celé billboardové kampaně. V rovině klasických (merkantilních) tiskovin je použití těchto laciných barev podobné. Tyto barvy se totiž nezřídka vyznačují i nepřirozeným zápachem, což je např. u firemních katalogů, časopisů, výročních zpráv, prospektů apod. problém, který může až zapříčinit snížení celkového image společnosti.
Naše společnost garantuje jak v tisku outdorových tiskovin, tak běžných tiskovin a POS produkce použití pouze špičkových tiskových barev od výrobce Such Chemical, které jsou vyrobeny v závodech EU a splňují přísné požadavky na výslednou kvalitu tisku. Tiskoviny se vyznačují dokonalou prozářeností motivu, jsou bez nestandardního zápachu a splňují ekologické požadavky dané Evropskou Unií.


Prosinec 2012
Katalogy Travel Service a.s./divize Business Jet-Privat Jet

Velká skupina našich zákazníků má naši společnost spojenou s polygrafickou specializací na XXL tisk ofsetový a digitální (outdoorové XXL tiskoviny, POS/POP XXL i klasické produkty), ale specializujeme se i na komplexní přípravu a výrobu především náročnějších merkantilních tiskovin, jako katalogy, výroční zprávy, klientské časopisy atd. Pojmem komplexní je myšleno zpracování tiskoviny od A do Z. Jeden z takto zajímavých příkladů byla zakázka výroby katalogu privátních letadel Cessna 680 Citation Sovereign pro našeho klienta Travel Service a.s./divize Business Jet. V první fázi byla naším kreativním odd. vytvořena tzv. grafická koncepce a to ve třech různých variantách. Klientem byla následně vybrána verze, pracovně nazvaná „luxusní kůže“. Následná fáze byla náročná DTP příprava, kde kromě klasické sazby katalogu v angličtině byly aplikovány náročnější úpravy fotografií, obrazové montáže a litografické úpravy. Z důvodu požadavku exklusivity tiskoviny byly v této fázi přípravy katalogu navrženy zušlechtění jako parciální UV lakování či tvarové výseky obálky. Následující ofsetový tisk katalogů v několikatisícovém nákladu byl navržen opět s využitím technologických kroků pro zdůraznění výjimečnosti tiskoviny. Od materiálu – křídového 200 gramového papíru, přes celoplošné matné lakování, parciálních laků s vysokým leskem, výseku obálky až po extra jemné rastrování vlastního tisku v absolutní fotokvalitě. Náhled katalogu přikládáme ke stažení v PDF


Červenec 2012
V časopisu Strategie č. 7/2012 vyšel rozhovor s jednatelem D&S Design Prague, s.r.o.

Rozhovor s jednatelem společnosti D&S Design Prague/Gerin Davidem Hořickým v rubrice „V ZRCADLE“ vyšel koncem července. Článek přikládáme ke stažení v PDF


Říjen 2011
Kreativita v POP/POS je pro klienty klíčová

V marketingovém měsíčníku Strategie 10/2011 vyšel rozhovor s jednatelem D&S Design Prague, s.r.o. na téma POP/POS. Článek přikládáme ke stažení v PDF


Srpen 2011
Nové technologické investice k dosažení maximální špičkové kvality tisku v hodnotě 1,5 mil. EURO!

V součinnosti s kvalitou tisku dle normy ISO 9001:2008 a ISO 12647-2 byly v hlavním výrobním závodě ofsetového a XXL ofsetového tisku ve Wolkersdorfu nainstalovány dvě zcela nové CTP (Computer to Plate) jednotky. Jelikož dlouhodobou strategií je tisk v maximální kvalitě, která je technologicky možná, bylo rozhodnuto o investici do absolutní technologické Hi-Tech kvality! Od výrobce Kodak byl nainstalován nejrychlejší plně automatizovaný VLF (Very Large Format) CTP systém na trhu. Konktrétně model Magnus VLF 6383 v provedeni dual-plate, který je koncipován pro nejmodernější velkoformátové ofsetové XXL stroje, které tvoří páteř výrobního závodu. CTP systém je plně automatizovaný ve všech výrobních fázích (multi-cassette unit). Maximalní velikost desky je 1600x2108mm, rychlost systému až 30 XXL desek/hod. Pro naše zákazníky je hlavním kvalitativním posunem ještě dokonalejší stochastický ofsetový rastr než doposud, kde se posouváme jak v klasickém ofsetu, tak XXL outdoorovém ofsetu k absolutní fotokvalitě výstupů. Maximalní rozlišení je ve stochastickém rastru (FM rastr Staccato) 25 mikronů. Každá osvícená tisková deska je nově označena čárovým kódem, ve kterém jsou implementována všechna potřebná detailní nastavení pro konkrétní tiskový stroj, na kterém bude zakázka zpracovávána. Spolu se systémem Magnus VLF 6383 byl nainstalován druhý též nový CTP systém Magnus 800-Quantum pro standardní ofsetový formát (max. 1162x950mm), kde je kvalita výstupu rastru až 450lpi pro klasický AM rastr a 10 miktronů pro stochastický rastr Staccato.


Únor 2011
V časopisu FONT č. 115 (únor 2011) vyšel rozhovor s jednatelem D&S Design Prague, s.r.o.

Rozhovor s jednatelem společnosti D&S Design Prague/Gerin Davidem Hořickým pod názvem „Tisk XXL formátu ber kompromisu“ vyšel koncem února 2011 v odborném grafickém časopisu FONT. Rozhovor na aktuální témata polygrafie a outdoorové velkoplošné polygrafie si můžete přečíst zde. Článek přikládáme ke stažení v PDF.


Srpen 2010
Bigboardy KIA Sportage s maxinástavbou

Běžné billboardy a bigboardy lemující české komunikace využívají tiskového motivu pouze na vlastní obdelníkové ploše. Jak zaujmout v outdooru ještě vice? Ideál je tzv. nástavba. Naše letní realizace několika desítek bigboardů 9,60 x 3,60m s nástavbami na novou KIA Sportage je tomu důkazem. V tomto případě se při návrhu výsledného vizuálu vycházelo s maximálních možných rozměrů motivu nad standardní bigboardovou plochu, s přihlédnutím na statickou stabilitu celku. Auto jak živé, i když je „pouze“ vytištěné na billboardovém BBS papíru a to včetně nástaveb. Zároveň se již těšíme na nový přírůstek do našeho firemního vozového parku. Nová Sportage se opravdu povedla!


Srpen 2009
V odborném časopisu Polygrafie Revue č. 7-8/2009 vyšel článek o akci OPENHOUSE-PLOCHÝ OFSET V GERINU.

25. května 2009 se uskutečnilo v našem hlavním výrobním provozu velkoformátového ofsetu ve Wolkersdorfu obchodní fórum středoevropského dosahu. Pro více jak 200 účastníků z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rakouska atd. byl připraven zajímavý celodenní program spojený s prohlídkou celého výrobního provozu. Akce proběhla pod taktovkou výrobce tiskových strojů, společnosti MAN Roland.

ČLÁNEK KE STAŽENÍ V PDF


Březen 2009
V marketingovém časopisu Strategie č. 37/2009 vyšel zajímavý článek o naší společnosti pod názvem "Skvrrrny krize".

Zcela jistě by si ho měli přečíst všichni, kdo mají něco společného s tiskem billboardů, a to především jako zadavatelé....

ČLÁNEK KE STAŽENÍ V PDF


Květen 2008
Vytiskli jsme XXL ofsetem stochastickým rastrem Geologickou mapu ČR 1 : 500 000, která získala prestižní kartografické ocenění „Mapa roku 2007“

V rámci jubilejního 10. ročníku kartografické soutěže Mapa roku, pořádané Kartografickou společností České republiky, získala námi excelentně vytištěná nová Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 v kategorii Samostatná kartografická díla první cenu. Mapa v XXL formátu 1499x945mm byla vytištěna na našem nejnovějším superobřím ofsetovém stroji MAN Roland 900 XXL8 za použití nejjemnějšího rastrování současnosti, 2400 dpi FM-stochastický rastr. Jedná se o rastr, který není prakticky lidským okem viditelný, tzn. mapa je v naprosé fotokvalitě ! Jako zušlechtění jsme použili celoplošný disperzní lak. Vítěznou Geologickou mapu ČR jsme tiskli v nákladu 1800 kusů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 25. dubna 2008. Do kategorie Samostatná kartografická díla bylo přihlášeno celkem 73 mapových děl od 30 nejvýznamnější producentů map.


Říjen/listopad 2007
Nová investice ve výši 84 miliónu korun - útok na kvalitu pomocí "InlineInspector" a nového MAN ROLAND 700 HiPrint „Next Generation“

Po velkých investicích v XXL ofsetu předešlém roce následuje razantní útok na kvalitu – v hlavním výrobním závodě ve Wolkersdorfu byla ukončena instalace archového inspekčního systému ROLAND InlineInspector a k tomu byl uveden do provozu nejmodernější archový ofsetový stroj MAN ROLAND 700 HiPrint "Next Generation".
Celkem investuje letos Gerin téměř 84 mil. korun do „High Quality Printing“. Díky dvěma instalacím MAN ROLAND InlineInspectors "EagleEye" je opět Gerin první, kdo definuje nejvyšší možnou kvalitu tisku. Pomocí této nové inovace jsme schopni rozpoznat extrémně malé chyby při plné rychlosti tisku 16 tisíc archů za hodinu a používáme systém, který nalezne i sebemenší problémy v materiálu.

Kontrola kvality orlíma očima
Speciální kamera instalovaná na posledním mechanismu tisku kontroluje u MAN ROLAND InlineInspector každý jednotlivý tiskový arch a analizuje eventuální chyby a odchylky barevnosti. Pomocí takzvaného „užitečného archu“ může být archovému inspekčnímu systému sděleno, které plochy archu mají být kontrolovány a které mají být z kontroly vyloučeny. Tím je vyloučeno, aby byly za chybné označeny archy, které vykazují chybu mimo definovanou kontrolní oblast. Dále je možné rovněž odstupňování citlivosti v rámci tiskové plochy. Tato volba je definována při načtení „užitečného archu“. Tak mohou být například kontrolovány při balení pokyny pro použití s velmi vysokým stupněm citlivosti, zatímco pro obrázovou oblast je dostatečný střední stupeň. Inspector zajišťuje u produktů vysokou, bezvadnou kvalitu. Archový inspekční systém je vhodný obzvláště pro tisk na obaly s velmi vysokým požadavkem na kvalitu jako pro kosmetiku, sklo a jemně odstíněné motivy obecně, je však stále více používán i ve vysoce kvalitním akcidenčním tisku. Naprostá přesnost u koncového produktu získává stále více na významu! Man Roland 700 HiPrint „Next Generation“ zpracovává jak tenký 40 g/m2 papír, tak 1 mm silný karton a to s maximální rychlostí 16.000 obratů za hodinu.
Výrobní a obchodní firmy skupiny Gerin docílily v roce 2006 s více jak 200 pracovníky ve Wolkersdorfu, Villachu, Linzi, Vídni, Praze, Bratislavě a Budapešti více než 30 mil. euro obratu. Vedle billboardů, citilightů, XXL plakátů, POS a obalů, vyrábí pro zákazníky z celé Evropy brožury, katalogy, časopisy, mapy, výroční zprávy atd. atd.


Květen 2007
Noviny pro grafický průmysl č. 9/2007: ....Billboardy, citylighty, plakáty i běžné merkantilní tiskoviny na jednom stroji

V odborném čtrnáctideníku NGP 9/2007 byl uveřejněn rozhovor s vedením společnosti D&S Design Prague/Gerin na téma aktuálních otázek v oboru velkoplošného tisku. Článek přikládáme ke stažení v PDF.


Srpen 2006
D&S Design Prague/Gerin instaluje další nový superobří ofsetový stroj MAN Roland řady XXL

Společnost D&S Design Prague/Gerin, oznamuje spuštění zcela nové XXL ofsetové technologie. V červenci a srpnu 2006 proběhla úspěšně instalace nového, v pořadí již druhého superobřího ofsetového stroje MAN Roland 900 XXL format 8. Tentokrat jde o variantu čtyřbarvového stroje s lakovacím agregátem (MAN Roland 904L-8 XXL) - tiskový formát 130 x 185 cm. V minulých měsících se na všech trzích, kde je společnost aktivní, tj. Rakousku, České Republice, Slovensku a Maďarsku výrazně zvýšila poptávka převážně u tiskovin venkovní reklamy jako CLV postery (abribusy), velké plakáty a billboardy v nejvyšší ofsetové kvalitě (rastr až 200 lpi, či jemný stochastický rast FM 2400 dpi). Jelikož výrobní termíny u těchto tiskovin nesmí přesahovat jeden týden, je instalace v pořadí druhého největšího ofsetového stroje MAN Roland řady XXL logickým a nutným krokem. Technologické zázemí hlavního výrobního závodu společnosti ve Wolkersdorfu tak v současnosti čítá sedm velkoformátových ofsetových strojů, s toho dva v největším XXL formátu – double A0 a tři velkoformátové CtP systémy až do formátu 130 x 185 cm. Výroba probíhá v třísměnném provozu 24 hod. denně.


zleva David Hořický, Štěpán Kabeš (vedení D&S Design Prague, s.r.o.), Mgr. Ferdinand Ploner (generální ředitel skupiny Gerin Druck)
zleva David Hořický a Štěpán Kabeš (vedení D&S Design Prague, s.r.o.), Mgr. Ferdinand Ploner (generální ředitel skupiny Gerin Druck)

Září 2005
Nový generální ředitel Gerin Druck v Praze

V polovině září jsme v našem pražském sídle uvítali nového generálního ředitele skupiny Gerin Druck, Mgr. Ferdinanda Plonera. Pan Ploner vystřídal v létě t.r. ve výkonné ředitelské funkci celé skupiny GERIN ing. Richarda Gerina, majitele tiskárny. Mgr. Ferdinand Ploner je známým a uznávaným managerem v oboru outdoorové reklamy na středoevropském trhu. Hlavními body návštěvy pana Plonera v Praze byla současná situace D&S Design Prague jako dlouholetého výhradního zástupce Gerin Druck v ČR, pozice na trhu, marketingová strategie a rozvojvý plán pro následující rok. Diskutovalo se též technologické posílení tiskárny o nové XXL ofsetové stroje v roce 2006. Díky tomu, že D&S Design Prague, s.r.o. každoročně posiluje svou pozici na českém polygrafickém trhu a je již jisté, že rok 2005 bude jak počtem realizovaných zakázek, tak obratem rekordním v historii firmy, celé jednání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře a bylo velkým přínosem pro budoucí rozvoj naší společnosti.


Květen 2003
Získali jsme prestižní zakázku tisku billboardů - VSTUP ČR DO EVROPSKÉ UNIE

Naše polygrafická společnost získala v náročném výběru dodavatele billboardů pro vstup ČR do Evropské unie zakázku na tisk více jak 1500 ks billboardů euroformat. Celkem během 4 dní jsme realizovali téměř 18500 m2 velkoplošných plakátů. Kampaň byla dělena do tří vizuálů (rybář Jorge Ferreira - Portugalsko, řidička autobusu Isabel Lopez - Španělsko a Brigitte Müller - Rakousko), každý po cca 500 ks eurobillboardů. Realizaci grafického zpracování kampaně stát svěřil prestižní reklamní agentuře Leo Burnett Advertising. Ve výběru tiskárny byl kladen požadavek na špičkovou kvalitu tisku, tedy technologii velkoformátového ofsetu, dobrou cenu a falcování billboardů po kompletech pro rychlí výlep na plakátovací plochy. Tisk byl realizován na dvou nejlepších velkoformátových ofsetových strojích z našeho výrobního parku - MAN Roland 905 L, za pomocí systému Computer To Plate Creo Quantum. Naše společnost rychlostí zvládnutí celé zakázky a především vysokou kvalitou tisku dokázala, že se řadí mezi lídry velkoplošného tisku v České republice.


© 2024 D&S Design Prague, s.r.o.